Opublikowany: śr, Paź 31st, 2018

Ulga dla rolników z Legnickiego Pola?

Wójt gminy Legnickie Pole przygotował projekt uchwały, która ma ulżyć miejscowym rolnikom. Chodzi o szkody, jakie powstały w gospodarstwach wskutek suszy. Na jakie wsparcie będą mogli liczyć?

– Tegoroczna pogoda wyrządziła ogromne straty, którym nie można było zapobiec. Niskie zbiory poważnie wpłynęły na kondycję finansową wszystkich rolników, dlatego uznałem, że należy zrobić wszystko, by złagodzić negatywne skutki suszy. Uchwała zostanie przedłożona na kolejnej sesji rady gminy, a więc już nowym radnym. Wnioski o umorzenie podatku przyjmowane są na bieżąco w urzędzie gminy – wyjaśnia wójt Henryk Babuśka.

O jakich ulgach mowa? Rolnicy mieliby zostać zwolnieni z kwartalnej opłaty z tytułu podatku rolnego. Właściciele gospodarstw dotkniętych przez suszę nie musieliby opłacać podatku za jeden kwartał br., a ci, którzy już opłacili go za cały rok otrzymaliby możliwość wnioskowania o umorzenie podatku za jeden kwartał 2019 r.

Wnioski można już składać w urzędzie gminy w Legnickim Polu, w pok. nr 7. Jak podkreślają urzędnicy, musi on jednak zawierać:

– wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach lub – oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..