Tajne wybory do polkowickich rad osiedli?

Wybory do rad osiedli w Polkowicach mają potrwać od 24 do 26 kwietnia. Tymczasem w mieście nie ma na ten temat informacji.

Na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Hubala (na zdj.) zobaczyliśmy dziś kilka kartek z różnymi informacjami i zaproszeniami dla mieszkańców. Ale o wyborach ani słowa.

– Gmina organizuje wybory – powiedział nam Piotr Nowak z rady tego osiedla. – Czekamy tylko na wiadomość, kiedy i o której godzinie one się odbędą – dodał.

O wybory do rady osiedla, liczącej obecnie 15 osób, próżno też pytać mieszkańców, a niektórzy wprost pytają, kogo będzie się wybierać.

– To chyba jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji, bo jak to rozumieć? – zdziwił się jeden z polkowiczan. – Jak są wybory, to powinni być kandydaci, a przede wszystkim jakaś informacja, że coś takiego jest. Sami będą się wybierać? Nie wiem, o co chodzi.

Głos w tej sprawie zabrało też Stowarzyszenie Lepsze Polkowice. W piśmie skierowanym wczoraj do burmistrza gminy przez Łukasza Puźnieckiego czytamy: „W związku ze zbliżającymi się wyborami członków rad osiedli w Polkowicach, które zarządzone zostały na okres 24-26 kwietnia 2018 r. zwracam się z prośbą przestawienie szczegółowych działań, jakie zostały podjęte w celu poinformowania mieszkańców Gminy Polkowice o ww. wyborach. Stowarzyszenie Lepsze Polkowice wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, iż do dnia dzisiejszego (7 dni przed wyborami) nie odnotowaliśmy jakichkolwiek działań o charakterze informacjo – promocyjnym prowadzonych w celu jak najszerszego udziału mieszkańców w tym ważnym wydarzeniu. Działanie takie wypacza idę szerokiej partycypacji społecznej, osłabia legitymizację wybieranych jednostek pomocniczych, ale przede wszystkim może budzić podejrzenie o zakłóceniu podstawowych praw wyborczych mieszkańców, tj. równego i powszechnego dostępu do informacji o zasadach przebiegu wyborów oraz możliwości udziału w nich”.

Zarządzenie „w sprawie wyboru członków rad osiedli” burmistrz Polkowic wydał 11 kwietnia (nr 2189/18). Odbędą się one podczas zebrań mieszkańców poszczególnych rejonów miasta, od 24 do 26 kwietnia, w godzinach popołudniowych, w ratuszu. Tylko że mieszkańcy jeszcze o tym nie wiedzą, choć zostało zaledwie kilka dni. Zapytaliśmy u źródła.

– Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad osiedlowych określa statut – wyjaśnia Konrad Kaptur, rzecznik Urzędu Gminy Polkowice. – Mówi on, że wybory odbywają się na zebraniu mieszkańców osiedla. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyborów podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polkowice oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice. Informacja została również przekazana członkom rad osiedlowych przez przewodniczących podczas spotkań sprawozdawczych – dodaje.

Rady osiedli są jednostkami pomocniczymi gminy, finansowanymi przez samorząd. Zajmują się m.in. organizowaniem imprez sportowych, akcji prozdrowotnych czy wycieczek.

Fot. UR

Wyświetlonych 4 komentarze
Wyraź swoją opinię
 1. stef pisze:

  Konrad musi sie jednak zle czuc powielajac takie brednie

 2. dawid pisze:

  Hahaha!! Blok na ul. Alternatywy 4 to przy Polkowicach najwyższy standard demokracji!!! 🙂

 3. szklanka pisze:

  gazetka ratuszowa nawet się nie zająknęła na ten temat, a BIPa mało kto czyta….

 4. Mieszkanka pisze:

  STOP AROGANCJI WŁADZY I LEKCEWAŻENIA MIESZKAŃCÓW ! Odzyskajmy Polkowice dla mieszkańców !

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..