W sierpniu ma ruszyć dofinansowanie do leków w gminie Polkowice

Pomoc otrzymają te osoby, które mają największe trudności finansowe z zakupem leków. Do końca roku zaplanowano na ten cel w budżecie gminy Polkowice milion złotych.

Przypomnimy, że o uruchomieniu programu osłonowego zdecydowali radni miejscy na wniosek Zespołu ds. Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia.

– Ceny leków, zwłaszcza tych najnowszej generacji i najskuteczniejszych, bywają ogromnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu – mówi lek. Jolanta Węgierska-Januszkiewicz z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, przewodnicząca Komisji Zdrowia w radzie miejskiej. – Trudna sytuacja pogłębia się w przypadku przewlekle chorych czy seniorów, którzy na stałe muszą zażywać wiele lekarstw.

W gminie Polkowice z refundacji zakupu leków mogą skorzystać osoby o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1902 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1542 zł na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać dofinansowanie, chory musi otrzymać od lekarza imienną receptę na lekarstwo i ją zrealizować. Co dalej?

– W aptece prosimy o imienną fakturę i kopię recepty – wyjaśnia Stanisława Bocian, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Senioralnej w radzie. – Potem wystarczy zgłosić się z tymi dokumentami do Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie realizować program.

Trzeba też pamiętać o tym, by w OPS-ie przedstawić zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc. Najpóźniej w ciągu kilkunastu dni pacjent ma otrzymać zwrot kosztów zakupu leków – w kasie OPS lub na konto bankowe. Aby przyspieszyć procedurę, warto wcześniej zarejestrować się w Ośrodku. W razie choroby wystarczy tylko donieść kopię recepty i dowód jej wykupienia.

Gminny program będzie obowiązywał w latach 2018-2022.

Warto jeszcze przypomnieć, że od kilkunastu lat w Polkowicach funkcjonuje tzw. program dopłat do leków polegający na przekazywaniu talonów na zakup medykamentów dla osób przewlekle chorych i znajduących się w trudnej sytuacji finansowej. Tę formę wsparcia realizują organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dotacje z gminy Polkowice.

Fot. PCUZ/Pixabay

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..