Opublikowany: śr, Kwi 25th, 2018

Rusza największa inwestycja w Ścinawie

Najpierw dokumentacja i pozwolenia na budowę, później roboty w terenie – startuje największy projekt inwestycyjny, na który ścinawski samorząd pozyskał prawie 35 mln zł dofinansowania. Dzięki temu przedsięwzięciu aż 14 wsi zostanie skanalizowanych. Dodatkowo we wsiach powstaną też nowe asfaltowe drogi oraz energooszczędne lampy uliczne.

Projekt dotyczy: Buszkowic, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Środkowej, Dłużyc, Dziesławia, Dziewina, Krzyżowej, Parszowi, Przychowej, Ręszowa, Sitna, Turowa, Wielowsi oraz Zaborowa.

Inwestycja obejmuje nie tylko branżę wodno-kanalizacyjną, ale również drogową i oświetleniową. Oznacza to, że ścinawski samorząd zajmie się zmodernizowaniem, przebudową, a w wielu miejscach budową zupełnie nowych nawierzchni dróg i chodników. Ponadto odtworzone mają być istniejące rowy przydrożne, przepusty pod zjazdami oraz wykonane odwodnienie w części dróg do kanalizacji deszczowej. Ostatnia branża odnosi się do zaprojektowania, a później wykonania ujednoliconego i energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podpisał właśnie umowę na wykonanie pierwszego etapu tej inwestycji z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Wrocławska firma wykona dokumentację projektową, której finałem będzie uzyskanie pozwoleń na budowę w poszczególnych branżach.

– Bez niezbędnej dokumentacji i pozwoleń na budowę właściwe prace w terenie nie mogą się rozpocząć – mówi Kosztyła. – Myślę, że ważna dla mieszkańców jest informacja, kiedy fizycznie cała ta infrastruktura zostanie wybudowana. Według założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie projektu kanalizacyjnego, który dodatkowo obejmuje także przebudowę sieci w samej Ścinawie oraz modernizację oczyszczalni, terminem krańcowym jest 2021 rok – podkreśla burmistrz. – Chcę także powiedzieć, że środki zewnętrzne pozyskaliśmy również na drogi planowane do modernizacji w całym projekcie. To pieniądze zabezpieczone przez powiat oraz województwo i właśnie z uwagi na konieczność wykorzystania ich w odpowiednich terminach, ustalona została kolejność wykonania wielobranżowej dokumentacji w poszczególnych miejscowościach – dodaje.

W ciągu spół roku od podpisania umowy ma powstać dokumentacja dla Buszkowic, Przychowej, Dłużyc oraz Zaborowa – wsi położonych w ciągu drogi wojewódzkiej. Projekty dotyczące Dziewina, Krzyżowej, Ręszowa, Sitna, Parszowic i Wielowsi mają być gotowe w ciągu dziewięciu miesięcy, a rok po zawarciu umowy – Dąbrowy Środkowej, Dąbrowy Dolnej, Turowa i Dziesławia.

Po zebraniu całej dokumentacji ścinawski samorząd zorganizuje przetargi na wykonawstwo robót budowlanych w terenie.

W trakcie prac projektowych będą prowadzone konsultacje z właścicielami poszczególnych nieruchomości dotyczące przyłączy, wjazdów na posesje itd. – Jest to bardzo ważne na tym etapie, aby możliwe było wykonanie projektu w sposób najbardziej sprzyjający mieszkańcom. Konieczne jest uzgodnienie np. miejsca i sposobu wykonania przyłącza od sieci do każdej działki budowlanej – mówi Przemysław Linda, kierownik referatu inwestycji i rozwoju w ścinawskim magistracie. – Niebawem projektanci pojawią się w tym celu we wsiach, będziemy też organizować spotkania na świetlicach, aby niejako zaanonsować współpracujących z gminą inżynierów i wstępnie omówić cały proces – dodaje.

Źródło: scinawa.pl

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..