Opublikowany: sob, Lut 3rd, 2018

Przychodnia w Wojcieszowie będzie docieplona

Jeszcze przed wakacjami powinna zostać ukończona termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie. Obecnie miasto szuka wykonawcy tej inwestycji. Pozostało już tylko kilka dni na składanie ofert.

Urząd Gminy w Wojcieszowie ogłosił przetarg na termomodernizację miejscowej przychodni przy ul. Chrobrego 79. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku, instalacji centralnego ogrzewania i malowanie pomieszczeń.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojcieszowie przy ul. Pocztowej 1. Potencjalni wykonawcy powinni się spieszyć, ponieważ termin mija w środę 7 lutego o godz. 11. Pół godziny później nastąpi otwarcie ofert, przed którego rozpoczęciem zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wcześniejsze wniesienie wadium w kwocie tysiąca złotych. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w pierwszej kolejności będzie się kierował ceną, a następnie okresem gwarancji, który powinien wynieść co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Mateusz Bomok (tel. 75 75 12 230 wew. 21) i Tadeusz Maślanka (tel. 75 75 12 230 wew. 16).

Prace powinny zostać ukończone do końca czerwca tego roku.

Fot. Krzysztof Zwoliński

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..