Opublikowany: czw, Lip 6th, 2017

Pół miliona na firmę

Fot. Pixabay

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie ponownie pragnie wesprzeć chętnych do podjęcia działalności gospodarczej. Na ten jeden cel przeznaczył aż 554 tys. zł. Oprócz tego w ofercie urzędu jest kilka innych atrakcyjnych programów. Chętnych jest jednak wielu i trzeba się pospieszyć.

Urząd przewidział pomoc dla 32 osób, co oznacza dotację rzędu około 17 tys. zł. Potencjalni przedsiębiorcy na złożenie wniosków mają czas już tylko do 7 lipca. Szczegółowe informacje na temat tego programu znajdują się na stronie internetowej PUP Głogów.

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie wspiera również młodych bezrobotnych w ramach projektu utworzenia stu stanowisk pracy dla osób do 30. roku życia. Skorzystać mogą z tego mali przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie zatrudniali pracowników. Teraz przez rok mogą otrzymać refundację kosztów wynagrodzenia w wysokości 2 tys. zł miesięcznie oraz zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego. W zamian muszą zatrudnić pracownika na okres dwóch lat, oferując pensję w wysokości co najmniej 2 200 zł brutto. Jeśli płaca wyniesie mniej, wówczas dotacja wyniesie 1 850 zł (plus koszty ZUS). Zainteresowani muszą się pospieszyć, ponieważ program kończy się w tym roku.

Oprócz tego urząd otrzymał 300 tys. zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te posłużą aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu głogowskiego. Mogą oni liczyć na staż, szkolenia zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy lub wsparcie finansowe na założenie własnej firmy. Pracodawcy natomiast otrzymają zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz zwrot części kosztów wynagrodzenia. Ta oferta skierowana jest do niepełnosprawnych, którzy szukają pracy i mają status bezrobotnego. Pozostali zainteresowani mogą być skierowani do PFRON jedynie w ramach programu dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy.

(OS)

O Autorze

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..