Opublikowany: nie, Kwi 8th, 2018

Podaruj cząstkę siebie – stwórz rodzinę zastępczą!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wiele dzieci z różnych przyczyn nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje opieki i pomocy ze strony dorosłych, czeka na swoją szansę. Czeka na Ciebie! 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest zadaniem odpowiedzialnym oraz wymagającym. Ponieważ do pieczy zastępczej trafiają dzieci, które z różnych powodów nie mogą pozostać w rodzinie biologicznej (uzależnienia rodziców, zaniedbanie, przemoc, sieroctwo), każdy z kandydatów musi świadomie podjąć decyzję o swej motywacji do pełnienia tej roli. Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca, która daje dużo satysfakcji i poczucia, że czyni się coś dobrego dla drugiego człowieka. Warto bowiem być dla kogoś wzorem, autorytetem, opiekunem w chwili, gdy najbardziej tego potrzebuje.

Komu może zostać powierzona funkcja rodziny zastępczej? Oprócz ogromnych pokładów miłości, empatii i energii, osoby zainteresowane powinny spełnić również następujące warunki formalne:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby stworzyć rodzinę i dom dla dzieci dotkniętych przez los, dać im szczęście i poczucie bezpieczeństwa oraz sprawić, by na ich twarzach pojawił się uśmiech, proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Szpitalna 12a  (pokój nr 8 i 10). W razie ewentualnych pytań czy wątpliwości można także dzwonić pod nr 76 871 14 11 wewn. 22 lub 21.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..