Opublikowany: czw, Sty 10th, 2019

Miliony na szkolenia pracowników

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do dyspozycji od 150 tys. do 3,2 mln zł na szkolenia swoich pracowników. W sumie, na ten cel trafi rekordowa suma ponad 13 mln zł. 

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która przeznaczona jest na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących – precyzuje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Pieniądze pracodawcy mogą przeznaczyć, między innymi, na kursy, szkolenia, czy też studia podyplomowe. Co ważne, o wyborze konkretnych działań decydują sami pracodawcy. Cieszę się, że w 2019 roku będziemy mieć do dyspozycji prawie dwa razy więcej funduszy niż przed rokiem.

W tym roku preferowane jest wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych. Dotyczy to osób, które nie mają świadectwa dojrzałości, pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale też dla osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, a dalej – instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im utrzymanie pracy oraz dla osób po 45. roku życia.

Nabór będą prowadzić powiatowe urzędy pracy, które już przygotowują się do ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków.

– Część z nich rozpocznie przyjmowanie wniosków jeszcze w styczniu – zapowiada Michał Bobowiec z zarządu województwa dolnośląskiego. – Dlatego zachęcamy pracodawców do śledzenia informacji w najbliższym Powiatowym Urzędzie Pracy. Do końca miesiąca zaplanowaliśmy kilka spotkań informacyjnych dla pracodawców zainteresowanych funduszami w ramach KFS.

W naszym rejonie takie spotkanie odbędzie się 17 stycznia w Jaworze, w godz. od 10 do 12.15. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 stycznia pod adresem: wrja@praca.gov.pl.

Podajemy też finansowy podział z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla powiatów z naszego rejonu: głogowski – 330 tys. zł, górowski – 150 tys. zł, jaworski – 322,5 tys. zł, legnicki – 900 tys. zł, lubiński – 800 tys. zł, polkowicki – 500 tys. zł, złotoryjski – 400 tys. zł.

Fot. Pixabay

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..