Opublikowany: czw, Lut 21st, 2019

Miasto zadba o bezdomne zwierzęta

Na najbliższej sesji legnicyy radni zajmą się uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. W tym roku na realizację tego programu miasto zamierza przeznaczyć ponad 600 tys. zł.

Najwięcej z tych środków (561 tys. zł) planowane jest na bieżące utrzymanie schroniska, czipowanie zwierząt i przebudowę boksów. To kolejna tego rodzaju inwestycja w schronisku, poprawiająca warunki życia naszych czworonożnych przyjaciół.

Podczas poniedziałkowej sesji (25 lutego) przedstawiony zostanie także raport z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności w minionym roku.

W 2018 r. miasto przeznaczyło na jego realizację blisko 337 tys. zł, w tym na utrzymanie schroniska przy ul. Ceglanej ponad 290 tys. zł. Działalność gminy w tej dziedzinie koncentrowała się głównie na: zapewnieniu zwierzętom opieki w schronisku, odławianiu zwierząt bezdomnych i ograniczaniu ich populacji, całodobowej opiece weterynaryjnej, opiece nad kotami żyjącymi na wolności, dokarmianiu i akcjach edukacyjnych.

W ubiegłym roku w schronisku przebywały 393 psy i 28 kotów. Dla prawie wszystkich udało się znaleźć nowe domy. Ten świetny wynik jest także efektem działań edukacyjnych i promocyjnych oraz akcji czipowania psów.

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta (205 przypadków) i przewożeniem ich do schronisk, a także do lecznic, kolejny już rok zajmował się wyspecjalizowany patrol straży miejskiej. Jego zadaniem jest również współpraca ze służbami weterynaryjnymi.

Gmina zapewniała zwierzętom opiekę weterynaryjną. Pomocą ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zajmowały się na zlecenie miasta dwie lecznice. Kolejna zajmowała się chorymi zwierzakami znalezionymi przez mieszkańców. Na te cele wydano ok. 17 tys. zł. Prawie 30 tys. przeznaczono na dokarmianie, budowę domków dla kotów i ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację. Zabiegów takich wykonano w sumie 351, a w zdecydowanej większości dotyczyły one kotów.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..