Opublikowany: pt, Sty 11th, 2019

Maćkała odszedł, Musiał wróciła – zmiany w radzie powiatu

Dziś nastąpiła kolejna zmiana we władzach powiatu lubińskiego. Z funkcji przewodniczącego rady odwołany został Tadeusz Maćkała z klubu PiS, a w jego miejsce wybrano Jadwigę Musiał z Lubin 2006.

– Przyczyną złożenia wniosku o odwołanie było łamanie przez pana przewodniczącego ustaw o samorządach, łamanie statutu i brak współpracy z radnymi oraz nieliczenie się z ich opinią, a także opinią radców prawnych – wylicza starosta lubiński Adam Myrda, wskazując jednocześnie, że jedna z uchwał nie powinna być w ogóle procedowana, bo za jej wprowadzeniem do porządku obrad nie zagłosowała bezwzględna większość radnych. – Uchwała ta nakładała na zarząd powiatu obowiązek podejmowania decyzji za uprzednią zgodą rady powiatu. Nie można tak ubezwłasnowolnić zarządu. To w swoim piśmie wyartykułował też wojewoda – dodaje, wskazując pismo, jakie powiat otrzymał od władz województwa.

Starosta wylicza też kolejne sprawy, jak wniosek przewodniczącego Tadeusza Maćkały do zarządu o zaopiniowanie uchwały o apelu do prezydenta Lubina, by miasto nie przejmowało siedmiu sołectw należących do gminy.

– Apel może być, ale nie może to być uchwała. W przypadku apelu nie jest potrzebna opinia zarządu. Rodzi się też pytanie, dlaczego, jeśli zwracamy się z apelem do prezydenta Lubina, nie zwracamy się też do wójta Kielana, chcącego przejmować tereny miejskie – dodaje starosta lubiński. – Ponadto przewodniczący faworyzuje jedną stronę. W poprzedniej kadencji przewodnicząca ustalała godziny i terminy sesji ze wszystkimi klubami w radzie. Gdy zwróciłem na to uwagę, pan przewodniczący powiedział: „Ja uzgodniłem” i wymienił dwa nazwiska z klubu radnych PiS. Tak nie powinno być – dodaje starosta Myrda.

Podczas dzisiejszego głosowania większość radnych opowiedziała się za odwołaniem Tadeusza Maćkały z funkcji przewodniczącego. „Za” zagłosowało 12 osób, „przeciwko” 11.

– Ja wyznaję taką zasadę, że przewodniczącym czy kimś innym w życiu się bywa, człowiekiem się jest do końca życia i to jest dla mnie najważniejsze – stwierdził po głosowaniu Tadeusz Maćkała. – Myślę, że ugrupowanie pana prezydenta Roberta Raczyńskiego ustami pana starosty mówiło o tym, że chce współpracować ze wszystkimi ugrupowaniami, które są w radzie powiatu. Tak niestety tylko zabrzmiały słowa, bo czyny są takie, że z żadną z formacji – ani z Platformą, ani z Nowoczesną, ani z Prawem i Sprawiedliwością – nikt rozmów nie prowadził. Dzisiejsze głosowanie wyraźnie świadczy, że tu nie chodzi o pluralizm, o demokrację, ale o władzę absolutną – mówił przedstawiciel PiS.

Nową przewodniczącą rady powiatu lubińskiego wybrano Jadwigę Musiał, która pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji.

– Postaram się prowadzić sesje merytorycznie i sprawnie. Proszę, by nasza praca była konstruktywna na rzecz samorządu, by przynosiła konkretne korzyści mieszkańcom powiatu lubińskiego – zwróciła się do radnych Jadwiga Musiał.

źródło: Lubin.pl

Podziel się
Tagi

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..