Opublikowany: śr, Lut 14th, 2018

KGHM rozszerzy działalność

15 marca akcjonariusze KGHM Polskiej Miedzi spotkają się na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, by głosować nad uchwałą rozszerzającą zakres biznesowej działalności firmy. 

Projekt uchwały przewiduje, że do długiej listy rodzajów gospodarczej aktywności, które już są wpisane w statut spółki, dojdzie jeszcze jeden: dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. Ze względów proceduralnych wymaga to zgody udziałowców firmy.

Spółka wyjaśnia, że ułatwi to realizację przyjętej przez nią strategii wspierania innowacji.

– W związku z planami rozwojowymi Spółki oraz szeroko prowadzoną działalnością badawczo-rozwojowo-innowacyjną zasadne jest rozważenie możliwości komercjalizacji niektórych przedmiotów praw własności intelektualnej zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych poprzez sprzedaż udziałów w prawach do własności intelektualnej, bądź udzielanie osobom trzecim licencji na korzystanie z rozwiązań chronionych prawem wyłącznym (np. z prawa do patentu) lub innych rozwiązań, czerpiąc z tego stosowne korzyści. Obecnie Statut Spółki nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..