Opublikowany: wt, Lut 9th, 2016

KGHM. Co aktualizują w spółce?

WALNE_KGHM„Lubińska spółka wkracza w trudny dla rynku miedzi rok w stabilnej kondycji finansowej – czytamy w informacji Departamentu Komunikacji i CSR KGHM Polska Miedź. – Wyzwaniem są niskie notowania surowców, które przyczyniły się do spadku giełdowej kapitalizacji spółki. Efektem jest konieczność księgowego przeszacowania niektórych aktywów. Nie wpłynie to na płynność, warunki umów kredytowych i stabilną pozycję KGHM, ponieważ ma charakter niepieniężny”.

Przeprowadzenie testów na utratę wartości bilansowej aktywów było wymagane w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. A przyczyną były utrzymujące się niskie ceny surowców na międzynarodowych rynkach.

– O kondycji spółki wydobywczej i jej realnej wartości świadczy przede wszystkim konkurencyjność kosztowa na tle grupy porównawczej, wykorzystywane i rozwijane nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz portfel nowych projektów, gdyż to one świadczą o potencjale generowania zysków operacyjnych i wartości dla akcjonariuszy. Wierzę, że w długim terminie aktywa KGHM zrealizują zakładane zwroty z inwestycji – twierdzi Krzysztof Skóra, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wskutek wypełnienia przez KGHM obowiązków związanych z testami na utratę wartości, wynik jednostkowy spółki za 2015 r. będzie niższy o 1 052 mln zł.  

W sprawozdaniu skonsolidowanym łączny wpływ omawianych testów na utratę wartości w Grupie Kapitałowej wyniósł netto 3 320 mln zł i dotyczył zagranicznych aktywów Grupy: kopalni Sierra Gorda, w której KGHM ma 55 proc. udziałów, zakładów zlokalizowanych w kanadyjskim rejonie Sudbury, kopalni Robinson i Franke. Testy na utratę wartości zostały też przeprowadzone dla krajowych aktywów produkcyjnych. Nie wykazały jednak konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość. Korzystnym czynnikiem wpływającym na wycenę polskich aktywów jest znaczne osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego.

KGHM, jako spółka wydobywcza, działająca na międzynarodowych rynkach surowcowych, nie ma wpływu na kształtowanie się globalnych cen miedzi, srebra czy molibdenu.

– Naszą odpowiedzią na spadek cen produkowanych przez nas surowców są konsekwentne działania po stronie kosztowej i elastyczne podejście do planów inwestycyjnych. Spółka jest w stabilnej sytuacji finansowej gwarantującej, w obecnych warunkach, prowadzenie działalności podstawowej oraz rozwojowej w perspektywie długoterminowej – powiedział prezes Krzysztof Skóra.

Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, które opublikowane zostanie 17 marca.

UR

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..