Opublikowany: sob, Mar 10th, 2018

Gmina Pielgrzymka stawia na turystykę

Gmina Pielgrzymka zamierza najbliższym czasie przeznaczyć ponad 282 tys. złotych na turystykę. Miejscowy urząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację czterech zadań z tego zakresu.

Konkurs ma na celu wsparcie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką i krajoznawstwem. Realizowane projekty będą finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Konkurs został podzielony na kilka zadań.

Pierwsze z nich dotyczy zagospodarowania parku w Pielgrzymce, na który przeznaczono ponad 65 tys. zł. Kolejne dwa będą realizowane w Czaplach. Mowa o „utworzeniu tematycznego miejsca turystycznego w wiosce piasku i kamienia” (110 tys. zł) oraz „utworzeniu szlaku geologicznego pn. Spacer po dnie morza kredowego” (47 tys. zł). Nowe miejsce turystyczno-rekreacyjne ma powstać również w Twardocicach (60 tys. zł). Wszystkie zadania powinny być ukończone jeszcze w tym roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie stosownej oferty do 27 marca. Dokumenty można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce lub przesłać je pocztą (na adres: Urząd Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka). O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Fot. Czaple – Wioska Piasku i Kamienia via Facebook

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..