Opublikowany: pon, Wrz 3rd, 2018

Dobra wiadomość dla rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych renty prawie 18 tys. mieszkańcom naszego województwa. Oprócz podwyżki, która weszła w życie 1 września, otrzymają oni też wyrównanie świadczeń za ostatnie trzy miesiące. Ta wiadomość dotyczy wszystkich, którzy pobierają rentę socjalną. 

Wysokość renty socjalnej wzrosła o 164,77 zł. W legnickim oddziale ZUS skorzysta z tego 5 336 osób.

– Podwyższenie wysokości renty ma związek z wejściem w życie ustawy z 9 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość renty socjalnej ma być równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a ta wynosi 1029,80 zł – informuje Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Zakład podwyższy wypłacane renty socjalne z urzędu. Nie trzeba więc składać w tej sprawie żadnych wniosków. Podwyżka obejmuje także wyrównanie od czerwca, a pieniądze trafią na konta naszych klientów najpóźniej do 30 września – dodaje.

Trzeba jednak podkreślić, że nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. Połowa kwoty, czyli 514,90 zł, przysługiwać będzie osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Mniej otrzymać mogą także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną.

– Renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2 059,60 zł brutto. W pierwszej kolejności wypłacana jest renta rodzinna, a różnicę do kwoty 2 059,60 zł uzupełnia się z renty socjalnej – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

źródło: materiały prasowe

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..