Coraz bardziej lubimy ZUS

Historyczny wynik pozytywnych notowań ZUS wśród Polaków przyniosło wrześniowe badanie CBOS. Dobrze Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia już 45 proc. respondentów, co stanowi aż ośmioprocentowy wzrost w porównaniu do poprzednich badań.

Wzrost dobrych opinii to już ugruntowany trend. W 2009 r., w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy został uwzględniony w badaniach CBOS, jego pracę pozytywnie oceniało 20 proc. ankietowanych. W marcu 2012 r. wynik ten był wyższy o 8 proc. We wrześniu 2015 r. pozytywnych ocen ZUS miał 30 proc, zaś w marcu 2016 r. – 34 proc. W ostatnim, marcowym badaniu CBOS, zadowolonych z działalności ZUS było 37 proc. ankietowanych.

Co niezwykle ważne, najnowsze, wrześniowe badanie CBOS,  pokazało, że zadowolonych z pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest więcej niż niezadowolonych. Grupa negatywnie oceniających ZUS spadła o 9 proc. do poziomu 34 proc. Dziś więc oceniających ZUS negatywnie jest o 11 proc. mniej niż tych, co zakład oceniają pozytywnie.

Najlepsze notowania ZUS ma wśród grupy emerytów i rencistów. Jest to odpowiednio 64 i 62 proc. ankietowanych. Niewątpliwie wpływ na poprawę notowań ZUS mają wprowadzone w ostatnim czasie w Zakładzie, proklienckie zmiany, w tym przede wszystkim usługa doradcy emerytalnego. Z usług blisko 600 doradców emerytalnych skorzystało dziś już blisko 620 tys. osób.

Badania CBOS realizowane są metodą wywiadów bezpośrednich przeprowadzanych osobiście przez ankietera w mieszkaniach wylosowanych osób.

ŹRÓDŁO: ZUS

Podziel się

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..