W Brukseli debatują o pieniądzach dla regionów

Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie zaprzestania bezpośredniego finansowania przez UE rozwoju regionalnego po roku 2020 są m.in. tematem dwudniowej sesji plenarnej w Brukseli. W posiedzeniu uczestniczy starosta polkowicki Marek Tramś wraz z pozostałymi członkami Europejskiego Komitetu Regionów.

Podczas sesji plenarnej, 16 i 17 maja, delegaci zakwestionują proponowane cięcia budżetowe, przyjmą rezolucję w sprawie brexitu – wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i omówią z komisarzem Tiborem Navracsicsem kwestię, w jaki sposób polityka kulturalna może przyczynić się do wzmocnienia europejskiej tożsamości. Polska delegacja spotka się też z Andrzejem Sadosiem, stałym przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej, by omówić priorytety na ten rok.

– Głównym zadaniem naszej delegacji będzie działanie na rzecz umacniania polityki spójności, która leży w centrum zainteresowania polskich samorządów – mówi Marek Tramś, delegat Komitetu Regionów w Brukseli. – Jest ona najważniejszą unijną polityką inwestycyjną bezpośrednio wspierającą realizację przedsięwzięć w gminach, powiatach i województwach. Wpływa na tworzenie miejsc pracy, rozwój nowoczesnej infrastruktury, zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, poprawę jakości środowiska naturalnego, a w efekcie na polepszenie jakości życia obywateli w naszych małych ojczyznach – dodaje.

Członkowie polskiej delegacji pracują we wszystkich komisjach Europejskiego Komitetu Regionów, a podczas sesji plenarnych dbają o odpowiednie uwzględnianie polskich stanowisk.

W Brukseli delegaci mogą też podziwiać nagrodzone w konkursie „My Region, My Dreams” prace młodych artystów z całej Europy. Jak już informowaliśmy, wśród laureatów są polkowiczanki: Justyna Wrona, Alicja Fatyga i Aurela Pytlak, uczennice Szkoły Podstawowej nr 2.

Fot. Powiat Polkowicki

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..