Opublikowany: sob, Lip 13th, 2019

Bezrobocie spada, coraz trudniej o pracownika

Bezrobocie w Polsce systematycznie spada. Nie inaczej jest również w powiecie lubińskim. Tutaj stopa bezrobocia na koniec maja wynosiła 4,3%. Na dzień 30 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie zarejestrowanych było 1595 osób bezrobotnych, a urząd dysponował 130 wolnymi miejscami pracy, do tego w trakcie tego miesiąca pracodawcy zgłosili w sumie 322 miejsca pracy.

Tak niska stopa bezrobocia oznacza, że w rejestrach urzędu pozostają głównie osoby, którym najtrudniej jest znaleźć pracę. To do tych osób przede wszystkim adresowane są działania urzędu. Głównymi beneficjentami są osoby do 30. roku życia, po 50. oraz długotrwale bezrobotne.

– Wśród tej ostatniej grupy duża część to osoby mocno oddalone od rynku pracy, mające dotychczas ustalony tzw. III profil pomocy. Osoby te nie mogły być objęte usługą pośrednictwa pracy, co oznaczało brak możliwości kierowania na jakiekolwiek oferty pracy. Drugą kategorią osób zarejestrowanych w urzędzie są osoby, które rejestrują się głównie po to, ażeby zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te albo w ogóle nie są zainteresowane pracą, albo posiadają na tyle wysokie kwalifikacje lub umiejętności, że nie oczekują i nie chcą pomocy urzędu w znalezieniu pracy. Zauważyć można, że wspólną cechą opisanych powyżej grup osób są zdecydowanie wyższe oczekiwania płacowe w stosunku do tych wynagrodzeń, które oferowane są przez pracodawców – informuje Piotr Bodaj z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Niska stopa bezrobocia sprawia, że pracodawcom coraz trudniej jest zapełnić wakaty w swoich firmach, zwłaszcza na stanowiskach wymagających określonych kwalifikacji czy doświadczenia. I to pomimo oferowanych coraz wyższych wynagrodzeń. Problemy z obsadzeniem stanowisk w naszym powiecie mają m.in. pracodawcy zatrudniający kierowców w transporcie międzynarodowym, mechaników, elektromechaników samochodowych, operatorów maszyn, pracowników budowlanych. Poszukiwane są również fryzjerki i kosmetyczki z doświadczeniem, kucharze.

Co istotne, od 14 czerwca tego roku zniesiono ustawowy obowiązek profilowania bezrobotnych.

W nowych regulacjach przewidziano rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych, która polegała na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej. Odejście od tego rozwiązania jest spowodowane tym, że w opinii większości powiatowych urzędów pracy profilowanie utrudniało aktywizowanie osób bez pracy, zwłaszcza tych, dla których ustalono profil III (długotrwale bezrobotni). W praktyce osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy III, często nie miały możliwości skorzystania z instrumentów aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– mówi Bodaj.

Rozwiązanie to ułatwi urzędom pracy stosowanie form pomocy określonych w ustawie, w tym usługi pośrednictwa pracy. Oznacza to, że około 40% bezrobotnych, których urząd dotychczas nie mógł kierować do pracy, teraz będzie mogło otrzymać skierowanie. Dla pracodawców oznacza to zaś większe szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy, a dla bezrobotnego szybsze wejście lub powrót na rynek pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..