Opublikowany: czw, Lip 19th, 2018

Aviva może więcej w KGHM

Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva (Aviva) dołączył do wąskiego grona akcjonariuszy KGHM, którzy posiadają więcej niż 5 proc. głosów w spółce. 

Aviva przekroczyła poziom, który zwiększa jego uprawnienia jako akcjonariusza, 11 lipca. Fundusz nabył wtedy 39 823 akcje Polskiej Miedzi i dziś w liczącej 200 mln głosów puli ma 5,02-procentowy udział. W kolejnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy będzie dysponował dokładnie 10 039 684 głosami.

Oprócz Avivy ten próg przekroczyło tylko dwóch współwłaścicieli KGHM: Skarb Państwa, który posiada 31,8 proc. akcji, oraz Nationale-Nederlanden OFE, do którego należy 6,1 proc. kapitału zakładowego spółki.

Akcjonariusze, których udział w spółce przekracza 5 proc., mają prawo m.in. żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i decydować, jakie sprawy będą na nim omawiane. Mogą również żądać umieszczenia interesujących ich spraw w planie najbliższego walnego zgromadzenia.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..