Opublikowany: śr, Mar 27th, 2019

550 mln zł dla firm

Dobre wieści dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy realizują projekty inwestycyjne w średnich miastach lub na terenie gmin, które z nimi sąsiadują. Do 8 maja br. firmy te mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Ministerstw Inwestycji i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w konkursie „Badania na rynek – miasta średnie”. W ramach projektów wdrożeniowych dofinansowane mogą być wydatki inwestycyjne oraz koszty usług doradczych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wsparcie będzie dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych. Produkty te i procesy muszą być efektem przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych. Pula konkursowa wynosi 550 mln zł.

To już druga edycja Badań na rynek realizowana w ramach Pakietu dla miast średnich. Nowością jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki tym zmianom z programu będzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze projekty, jak i te z wyższymi kosztami. W konkursie mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70 proc. dofinansowania.

Szczegółowe warunki można znaleźć w dokumentacji do poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek – miasta średnie” na stronie PARP.

Lista obejmująca ponad 800 lokalizacji objętych konkursem jest dostępna na stronie PARP, jako załącznik do regulaminu konkursu.

źródło: UM Legnica

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..