Opublikowany: nie, Gru 31st, 2017

Deficyt czy nadwyżka? Sprawdzamy gminne budżety na rok 2018

Kto z deficytem, a kto z nadwyżką? Ile wyniosą dochody, ile wydatki, a ile środków zostanie przeznaczonych na inwestycje? Wszystkie gminy powiatu złotoryjskiego uchwaliły już budżety na najbliższy rok. Sprawdziliśmy, jak wygląda plan finansowy każdej z nich.

Pielgrzymka okazała się jedyną gminą w powiecie złotoryjskim, która w przyszłorocznych planach ma nadwyżkę budżetową. Dochody wyniosą tu ponad 23,38 mln złotych, natomiast wydatki – 22,83 mln zł. Różnica w wysokości ponad 550 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast na inwestycje w 2018 roku przewidziana została suma około 4,6 mln zł, co stanowi jedną piątą wszystkich wydatków.

Radni pozostałych czterech gmin wiejskich podczas ostatnich sesji podjęli uchwały zakładające deficyty budżetowe. Najwyższy w kwocie niespełna czterech mln zł będzie obowiązywał w Świerzawie. Ma on zostać pokryty z wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych (głównie obligacji). W gminach Zagrodno, Wojcieszów i Złotoryja deficyty wyniosą odpowiednio 3,4 mln, 2,9 mln i 2,6 mln złotych. W Zagrodnie na jego pokrycie przeznaczone zostaną wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, natomiast w dwóch pozostałych gminach deficyty pokryte zostaną z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Najwięcej na inwestycje planują wydać w przyszłym roku gminy Świerzawa i Wojcieszów. W pierwszej z nich będzie to kwota ok. 14,1 mln zł, czyli ponad 32 procent całości wydatków. W drugiej zaś 11,3 mln zł – to prawie 43 proc. ogólnej sumy wydatków. W gminach Zagrodno i Złotoryja inwestycje zaplanowano odpowiednio na 6,3 mln (25 proc. wydatków) i 5,1 mln (15 proc. wydatków).

Dochody opisywanych gmin w największym stopniu będą pochodziły z subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz z podatków i opłat lokalnych. Z kolei wydatki, oprócz inwestycji, przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i naliczane od nich składki, a także na realizację zadań statutowych, oświatę i zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wcześniej pisaliśmy również o przyszłorocznym budżecie miasta Złotoryja (tutaj) oraz powiatu złotoryjskiego (tutaj).

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..